ไทย อังกฤษ
หน้าหลัก > สินค้า
   
  เครืองขายปลีกหน้าร้าน
    ERP ซอร์ฟแวร์
    ซอร์ฟแวร์ระบบวินโดว์
    ซอร์ฟแวร์ระบบเว็ป
    ระบบเน็ตเวิร์ก
    สินค้าฮาร์ดแวร์
    สินค้าบริการ
สินค้าใหม่ของบริษัท บุติรอน จำกัด
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ดูสินค้าใหม่ของบริษัท บุติรอน จำกัด
 
สำหรับเครื่องที่เปิดดูไฟล์ไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Macromedia Flash Player คลิ๊กที่นี่ เพื่่อเปิดดูไฟล์ข้างล่างนี้.

เครื่องขายปลีกหน้าร้าน (POS) ครบวงจร
บุติรอน์ พีโอเอส

จำหน่ายอุปกรณ์ POS ครบวงจร
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
กระดาษม้วน
customer display
ลิ้นชักเก็บเงิน
ribbon
barcode scanner
เครื่องพืมพ์สติกเกอร์
sticker
เครื่องตรวจนับสินค้า

     
ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
บุติรอน ERP ซอร์แวร์

สำหรับผู้บริหารใช้ในการควบคุมต้นทุน
การผลิต
ทำให้ผู้บริหารทราบต้นทุนการผลิต
ของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและควบคุม (Planningand Control)
ทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความบก-
พร่องในการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ
     

โปรแกรมพัฒนาสำหรับวินโดว์
บุติรอน โปรแกรมพัฒนาสำหรับวินโดว์

ระบบวิเคราะห์สารอาหารปลอดภัย
ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าธุรกิจน้ำแข็ง
ระบบบริหารโรงเรียนมวย
ระบบงานขาย ธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว
ระบบจัดการซ่อมบำรุง
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง

 

ซอร์ฟแวร์โปรแกรมสำหรับระบบเว็ป
บุติรอน ซอร์ฟแวร์โปรแกรมสำหรับระบบเว็ป

ระบบประมูลออนไลน์
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพ้นธ์ออนไลน์
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบจองรีสอร์ทออนไลน์
ระบบบริการสำนักงานกฎหมายออนไลน์
ระบบมินิมาร์ทออนไลน์
ระบบบริหารสำนักงานออนไลน์
ระบบติดตามงานออนไลน์
ระบบออกตั๋วออนไลน์

     
บริการทางด้านเน็ตเวิร์ก (Network)
บุติรอนทร์ เน็ตเวิร์ก
ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ก Lan, Wan, VPN , Firewall ,Voice Over IP
บริการเดินสายแลน (Wiring) ด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Cat5,Cat6,Fiber)
บริการเข้าหัว ต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งรายงาน
ติดตั้งระบบและConfig Fortigate Firewall
บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบ Internet และ ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบน internet gateway ตาม พ.ร.บ. การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบ Intranet
     
 
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
บุติรอน คอมพิวเอร์ โน๊ตบุค แลน

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ครบวงจร
รับซ่อมทุกอาการ-ประกอบ
ตรวจสอบโปรแกรม
วางระบบ internet network
กู้ข้อมูล ฆ่าไวรัส upgrade
ปรึกษา-หรือสงสัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เจออุปสรรคต่างๆในการทำงานเกี่ยวกับ
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ทุกปัญหาเราช่วยท่านได้
     
รูปแบบการบริการ MA
ประกอบด้วยบริการ 3 ประเภท
HARDWARE – ครอบคลุมเครื่องคอมพิว เตอร์, จอภาพ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับต่อ พ่วงกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทั้งงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ
SOFTWARE - ปรับปรุง,เพิ่มเติม,พัฒนา
เพิ่มประสิทธิ์ภาพ และแก้ไขปัญหาต่างๆของ โปรแกรมทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะจัดทำขึ้นใหม่
บริการเสริม อื่นๆ ได้แก่
ON-SITE SERVICE - บริการถึงสถานที่
SUPPORT ON-LINE SERVICE - การ
บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะหน้า ก่อนที่จะไปถึงยังลูกค้าเพื่อที่จะได้ทราบถึง
ปัญหาในเบื้องต้น
แก้ปัญหาทาง HOTLINE-0869076811
ปรึกษาการวางระบบงาน