ไทย อังกฤษ
เมนูหลัก > การบริการ
   
  การบริการ
     
       
       
       

ระบบบริการแจ้งซ่อมออนไลน์
บุติรอน บริการแจ้งซ่อมออนไลน์


- บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- บริการเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน
- บริการช่วยเหลือติดตามงานของพนักงาน IT Outsource
- บริการช่วยเหลือลูกค้า MA แบบ Online โดยการ Remote ผ่าน Internet

 
ระบบตามงานออนไลน์
บุติรอน ระบบตามงานออนไลน์

- ระบบตามงานพนักงานเอ้าซอร์สของบริษัทบติรอนทร์
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับส่วนบริการลูกค้า
บุติรอน ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยเหลือ
-